آموزش الگوریتم خفاش در متلب (قسمت سوم)

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

آموزش الگوریتم خفاش در متلب (قسمت سوم)

در ادامه آموزش های موسسه متلب پروژه با مفهوم الگوریتم خفاش در متلب(قسمت سوم) آشنا خواهید شد این مجتوا به صورت کاملا رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و از مقدماتی تا پیشرفته ادامه خواهد داشت.

آموزش الگوریتم خفاش در متلب

بردار موقعیت و سرعت خفاش ها

لازم است تا قوانینی برای بروزرسانی سرعت و موقعیت خفاش ها‌در فضای چند بعدی تعریف شود. موقعیت ها‌و سرعت های جدید یعنی  و  در گام t بصورت زیر داده می‌شوند:

که در این روابط  بردار تصادفی از توزیع یکنواخت است. متغیر  موقعیت بهترین ذره (راه حل) است که بعد از مقایسه تابع هزینه کلیه ذرات بدست می‌آید.  از آنجا که حاصلضرب  افزایش سرعت است، می‌توان از  یا  برای تنظیم تغییر سرعت (در حالیکه متغیر دیگر  (یا  ) ثابت فرض می‌شود) بسته به نوع مساله تحت مطالعه استفاده نمود. در مسائل بهینه سازی بطور معمول از  استفاده می‌شود. البته در ابتدای بکار گیری الگوریتم به هر خفاش فرکانس تصادفی از محدوده  اختصاص داده می‌شود.

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه