آموزش پیش بینی دمای ماکزیمم هوا با استفاده از شبکه عصبی(قسمت سوم)

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

آموزش پیش بینی دمای ماکزیمم هوا با استفاده از شبکه عصبی(قسمت سوم)

آموزش پیش بینی دمای ماکزیمم هوا با استفاده از شبکه عصبی

ما در این آموزش 3معیار را برای ارزیابی شبکه انتخاب کردیم

1)انحراف معیار

توسط فرمول زیر معرفی می شود

که در اینجاX مقدار مشاهده شده و Y مقدار پیش بینی شده

2) درصد خطای برآورد داده ها


3) درصد خطای زیرC2±

پیش بینی هایی که سازمان هواشناسی انجام می دهد با خطای C2± است که ما این معیار را در این مقاله در نظر گرفتیم و با پیش بینی هایی که این سازمان با تمام امکانات انجام می دهد مقایسه می کنیم.

ما در این آموزش از دو نوع شبکه استفاده کردیم

  1. شبکه عصبی استاتیک

شبکه عصبی پیش رو با انتشار خطا به عقب(back propagation)

شبکه عصبی مبتنی بر تابع پایه شعاعی

  1. شبکه عصبی دینامیک

 شبکه عصبی TDNN

 شبکه عصبی ELMAN

در اینجا قسمت سوم آموزش پیش بینی دما با استفاده از شبکه عصبی به پایین رسید در صورتی که نیز به انجام پروژه شبکه عصبی دارید برای مشاوره با کارشناسان متلب پروژه تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن انجام شود.

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه