انجام پروژه شبیه سازی ترافیک شهری با منطق فازی در متلب

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

انجام پروژه ترافیک شهری با متلب

در این پروژه با استفاده از منطق فازی و در متلب یک محیط ترافیک شهری شبیه سازی شده است 

برای درک راهتتر کد تمامی خطوط برنامه کامنت گزاری شده است و سعی شده دقیقا از کلمات مقاله استفاده شود تا خواننده متوجه منظور شود.

تابع اصلی در این کد 

traffic_simulator()

می باشد. برای اجرای کد کافیست این تابع اجرا شود.

 خطوط یک تا بیست مقدار دهی اول پارامترها و متغیر های موجود در برنامه است.

% time estimation cycle

cycle = 50 ;

متغیر cycle بیان کننده تعداد بازه های زمانی است که برنامه در ان اجرا میشود. هر cycle میتواند بیان کننده یک مقدار زمانی ثابت باشد مثلا یک ثانیه یا یک دقیقه در اینجا شبیه سازی در 50 سیکل انجام شده است. در خود مقاله شبیه سازی در 15 سیکل بوده است.

% number of + junction

road_junction_number = 2;

تعداد چهار راه های شبیه سازی شده برابر 2 است.

% fuzzy inference system

fis = fIS_creation();

در این خط تابع ایجاد سیستم منطق فازی فراخوانی شده است . پس از اجرای این تابع سیستم استنتاج فازی ایجاد میشود و در متغیر fis قرار میگیرد . در ادامه پس از بیان سایر متغیر ها این تابع توضیح داده میشود.

% Tv input traffic

Tv=zeros(2,road_junction_number);

ترافیک ورودی در این متغیر ذخیره میشود که به ازای هر چهار راه دو ترافیک ورودی خواهیم داشت . (دقت شود که چهار راه مورد فرض در مقاله همواره چهار ورودی دارد اما هنگام حرکت دو ترافیک غرب به شرق و برعکس و ترافیک شمال و جنوب و برعکس داریم که منظور از ترافیک وروردی ترافیک از دو راه از چهار راه می باشد)

% Tk output traffic

Tk=zeros(2,road_junction_number);

این متغیر حجم ترافیک خروجی از چهار راه را نشان میدهد

% s sensors of inputs

s=zeros(4,2,road_junction_number);

متغیر s در این شبیه سازی مقادیر سنسور های درون چهار راه را نشان میدهد به ازای هر چهار راه و برای هر ورودی چهار راه دو سنسور داریم که به فاصله ی d از هم قرار گرفته اند.

CLB = zeros(4,road_junction_number);

 

برای دریافت شبیه سازی این پروژه میتوانید با شماره 09039549884 تماس بگیرید

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه