تبادل لینک 

گروه متلب پروژه آمادگی تبادل لینک با وب سایت های معتبر با شرایط زیر را دارد

لینک بصورت فالو باشد

DA وب سایت بالای 35 باشد.

Spam score وب سایت صفر باشد

alexa جهانی زیر 500 هزار باشد

دسته بندی وب سایت مرتبط به موضوع وب سایت ما باشد

 در صورتی که وب سایت شما حائز شرایط بالا می باشد با ایمیل matlabprozhe[@]gmail.com در ارتباط باشید ، تا پس از بررسی درخواست شما و تایید با شما تماس گرفته شود.