تبدیل فوریه گسسته سیگنال در متلب

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

تبدیل فوریه گسسته سیگنال در متلب 

تبدیل فوریه گسسته یا DFT یکی از ابزراهای اساسی در پردازش سیگنال دیجیتال است. اساس جعبه ابزار  پردازش سیگنال در پروژه های متلب تبدیل فوریه سریع FFT که همان DFT است که زمان اجرای آن کاهش یافته است . توابع fft و ifft برای محاسبه تبدیل فوریه گسسته و معکوس آن استفاده می شود . فرض که داده ورودی به x,fft باشد ، در خروجی تبدیل یافته آن ، y است که با آن هم طول بوده و تبدیل فوریه گسسته آن  در فرکانس های هم فاصله حول دایره واحد می باشد . برای مثال یک بردار سیگنال زمان به شکل زیر را در نظر بگیرید :

 

تبدیل DFT سیگنال و دامنه و فاز دنباله خروجی آن به شکل زیر هستند :

 

برای رسم دامنه و فاز از دستورات زیر استفاده می شود

 

  دومین پارامتر ورودی تابعfft معرف تعداد نقاطی است که DFT در آن ها نشان داده می شود .

(y=fft(x,n

اگر n  از تعداد نقاط دنباله ورودی بیشتر باشد ، fft عمل  zero padding را انجام می دهد و اگر کمتر باشد تعدادی از نقاط حذف می شوند.

t = ( 0:1/255:1 ) ;

X = sin( 2*pi*120*t );

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه