تحلیل صفرو قطب در سیگنال

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

 تحلیل صفرو قطب در سیگنال 

تابع zplane ، صفر ، قطب های یک سیستم خطی را رسم می کند . برای مثال برای مشاهده صفحه صفر / قطب یک فیلتر ساده با یک جفت قطب مختلط در فرکانس های 0.9exp(j*0.3*2pi) و  0.9exp(-j*0.3*2pi) و یک صفر در-1/2 از دستورات زیر استفاده می شود.

و یا می توان از fvtool به این شکل استفاده کرد که ابتداصفرو قطب ها را به فرم تابع درآورده و سپس از دستورات زیر استفاده کرد دستورات زیر در متلب نسخه 2017 تست شده است و همیچنین میتوانید از جعبه ابزار پردازش سیگنال مورد استفاده در پروژه متلب استفاده کنید کدهای زیر برای تحلیل صفر و قطب استفاده میشود

>>]b,a[=zp2tf(zer,pol,1) ;

>>fvtool(b,a) ;

 

 

و سپس در نوار ابزار روی روی Pole / Zero کلیک کرد یا از Analysis >> Pole / Zero شکل  را مشاهده کرد .

برای یک سیتم به شکل صفر و قطب ، ورودیzplane بردارهای z و p که مکان صفر و قطب ها است به صورت zplane(z,p) می باشد و برای سیستمی به فرم تابع تبدیل ورودی آن بردارهای a و b که ضرایب صورت و مخرج است و به صورت zplane(b,a) می باشد.

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه