مدل سیستم های پیوسته در زمان سیگنال

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

مدل سیستم های پیوسته در زمان سیگنال

این مدل ها نشان دهنده سیستم ها فیلترهای آنالوگ هستند. بسیاری از مدل های گفته شده در بالا برای سیستم های گسسته که کاربرد فراوانی می باشد مانند مدل صفر و قطب ، تابع تبدیل و بسط به توابع جزیی برای نمایش سیستم های پیوسته نیز به کار می روند . برای تبدیل بین روش های مختلف مدل سیستم خطی می توان از  دستورات ارائه شده در جدول 1-1 استفاده کرد . ستون اول نشان دهنده مدل مبدأ و سطر اول نشان دهنده مدل های مقصد است

توجه شود که تبدیل از یک ساختار فیلتر به مدل های دیگر ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد که دلیل این امر دقت محدود ریاضی کامپیوتر و تغییرات در زمان گرد کردن اعداد است .

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه