پروژه توربین بادی مجهز به DFIG

با ما در ارتباط باشید : 09039549884

انجام پروژه توربین بادی مجهز به DFIG

فایل هایی که برای شما ارسال گردیده اند به شرح زیر می باشند:
الف(فایلی دارید با نام InitialParameters.m که در واقع دربردارنده پارامترهای اولیه و مودر نیاز ماشیی الایایی و همچنی سیستم تحت مطالعه می باشد.

ب( فایلی دارید با نام WindParameters که ای فایل نیز پارامترهای توربین باید را در خود ذخیره دارد.
ج(فایلی دارید با نام DFIG_WT.mdl که فایل اصلی شبیه سازی سیستم شما می باشد. توجه داشیته باشید کیه برای مشاهده نتایج باید همی فایل باز و اجرا گردد. توضیحات کلی در مورد شبیه سازی شما در فایل نمایش
simulation_Tozihat.pptx ارائه گردیده است.
در ادامه در مورد فایل اصلی شما توضیحاتی ارائه می گردد توضیحات اولیه برای مدلسازی توربین بادی به شرح زیر است. در توربین های بادی انرژی جنبشی باد از طریق ژنراتور القایی با تغذیه دوبل به انرژی الکتریکی تبدیل شیده و به شبکه تزریق می شود. برای بررسی مسائل مرتبط با کیفیت توان سیسیتم هیای DFIG ، ارزیابی تاثیر متقابل ادوات و شبکه قدرت و همچنی طراحی استراتژی های کنترلی مناسب لازم است تا مبدل مناسبی از توربین های بادی با سرعت متغیر فراهم شود. شبیه سازی توربین های بادی یکی اصلی ترین نیازهای مهندسی برای انجام پروژه های متلب باشد و دانشجویان رشته مهندسی برق قدرت کاملا با این موضوع در محیط سیمولینک آشنا باشند 

بلوک دیاگرام توربین بادی با سرعت متغیر و DFIG در شکل) 1 نمایش داده شده است.

سییم پیچی های فاز استاتور مستتقیما به شبکه متصل گردیده است در حالیکه سیم پیچی روتور به یک مبدل پشت به پشت از طریق سمت شبکه که از طریق لینک DC شامل خازن به یکدیگر متصل شده اند. هدف از مبدل سمت شبکه تثبیت ولتاژ حلقه های لغزان متصل شده است. مبدل BtB از دو مبدل تشکیل شده است یعنی مبدل سیمت ژنراتور و مبدل لینک DC می باشد. با کنترل مبدل سمت ژنراتور امگا کنترل گشتااور، سرعت DFIG و همچنیی توان اکتییو و راکتیو در ترمینال های استاتور وجود دارد

برای دریافت این پروژه آماده با شماره 09039549884 تماس بگیرید

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام متلب پروژه عضو شوید

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه