پروژه کلاسه بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده som با متلب

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

پروژه کلاسه بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده som با متلب 

نرم افزار مورد استفاده : متلب نسخه 2017

فرمت : M فایل 

فایل راهنما : دارد 

رشته  : مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

پس از خرید فایل های راهنمای  دلخواه برای شما ایمیل خواهد شد 

فایل های پروژه کلاسه بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده som با متلب به صورت 100 درصد سالم می باشد و به صورت کامل تست شده است 

 : توضیحات پروژه

درشبکه ی خودسازمان ده از روش یادگیری رقابتی برای آموزش در شبکه عصبی استفاده می شود و مبتنی بر مشخصه های خاصی از مغز انسان توسعه یافته است. سلولها در مغز انسان در نواحی مختلف طوری سازمان دهی شده اند که در نواحی حسی مختلف، با نقشه های محاسباتی مرتب و معنی دار ارائه می شوند. برای نمونه، ورودیهای حسی لامسه –شنوائی و … با یک ترتیب هندسی معنی دار به نواحی مختلف مرتبط هستند.

در یک شبکه ی خود سازمان ده که با SOM(Self Organization Map) یا برخی مواقع به صورت SOFM(Self Organization Feature Map) نشان داده می شود، واحد های پردازش گر در گره های یک شبکه ی یک بعدی، دو بعدی یا بیشتر قرار داده می شوند. واحد ها در یک فرآیند یادگیری رقابتی نسبت به الگوهای ورودی منظم می شوند. محل واحدهای تنظیم شده در شبکه به گونه ای نظم می یابد که برای ویژگیهای ورودی، یک دستگاه مختصات معنی دار روی شبکه ایجاد شود. لذا یک نقشه ی خود سازمان ده، یک نقشه ی توپوگرافیک از الگوهای ورودی را تشکیل می دهد که در آن، محل قرار گرفتن واحدها، متناظر ویژگیهای ذاتی الگوهای ورودی است.

پروژه کلاسه بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده som با متلب پس از خرید بلافاصله فایل های پروژه ارسال می گردد 

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه