شروع کلاس های آموزش متلب

به اطلاع تمامی شرکت کنندکان و ثبت نام کنندگان در کلاس های آموزشی متلب پروزه می باشد که کلاس ها در دانشگاه صنعتی شریف و در دانشکده برق برگزار خواهد شد مدرس این دوره جناب آقای دکتر فدایی می باشد