متلب پروژه شعبه دیگری ندارد

توجه بسیار مهم

با سلام به اطلاع همه همراهان گروه متلب پروژه می رساند که گروه و وب سایت متلب پروژه هیچ شعبه مشابهی ندارد

اخیر مشاهده است که سایت های و وبلاگ هایی از نام موسسه و لوگوی متلب پروژه سواستفاده میکنند گروه متلب پروژه هرگونه سایت و وبلاگ مشابه را به صورت کامل تکذیب میکند

در زمان انتخاب متلب پروژه حتما به لوگو و نام متلب پروژه دقت بفرمایید