متلب پروژه شعبه دیگری ندارد

متلب پروژه شعبه دیگری ندارد
امتیاز دهی به نوشته ها

متلب پروژه شعبه دیگری ندارد

توجه بسیار مهم

با سلام به اطلاع همه همراهان گروه متلب پروژه می رساند که گروه و وب سایت متلب پروژه هیچ شعبه مشابهی ندارد

اخیر مشاهده است که سایت های و وبلاگ هایی از نام موسسه و لوگوی متلب پروژه سواستفاده میکنند گروه متلب پروژه هرگونه سایت و وبلاگ مشابه را به صورت کامل تکذیب میکند

در زمان انتخاب متلب پروژه حتما به لوگو و نام متلب پروژه دقت بفرمایید