کنترل فرکانس یک ژنراتور با استفاده از کنترل لغزشی آشوب

با سلام به همراهان همیشگی متلب پروژه