تشخیص حالت اتصال کوتاه از نواسان در خطوط مدار با شبکه عصبی

تشخیص حالت اتصال کوتاه از نواسان در خطوط مدار با شبکه عصبی
امتیاز دهی به نوشته ها

تشخیص حالت اتصال کوتاه از نواسان در خطوط مدار با شبکه عصبی

شبیه سازی انجام شده با نرم افزار متلب 

در این مقاله به تشخیص حالت اتصال کوتاه از نوسان در خطوط دو مداره پرداخته است و از تکنیک شبکه عصبی احتمالاتی برای تشخیص نوسان از خطا در شبکه پرداخته است

یکی از کاماترین شبیه سازی های انجام شده در زمینه های نواسان سازی مدار می باشد که در گروه متلب پروژه انجام شده است 

 

قیمت شبیه سازی این پروژه 100 هزار تومان می باشد که برای آن میتوانید با شماره 09039549884 تماس بگیرید.

پروژه به صورت کامل تست و پیاه سازی شده است