تخصیص بهینه توان راکتیو ارائه شده با استفاده مدل ژنراتور

تخصیص بهینه توان راکتیو ارائه شده با استفاده مدل ژنراتور
5 (100%) 2 votes

تخصیص بهینه توان راکتیو ارائه شده با استفاده مدل ژنراتور

در این پروژه مدلی جهت تخصیص بهینه توان راکتیو ارائه شده که در آن علاوه بر توجه به حفظ دامنه ولتاژها در محدوده مجاز خود، از مدل توان ژنراتورها در برنامه نویسی متلب استفاده شده است و علاوه بر تعیین توان راکتیو ژنراتورها، مقدار توان راکتیو جبران سازها و تغییرات تپ ترانسفورماتورها ارائه می شود.در این مقاله بهینه سازی با الگوریتم نهنگ کوهاندار با الگوریتم شبکه حباب برای طعمه شکار صورت گرفته و تابع هدف بصورت زیر تنظیم گردیده که در تابع cost داخل برنامه اصلی قرار دارد.

 

و در این شبیه سازی یک شبکه 30 باسه با اطلاعات جدول زیر درنظر میگیریم

نمودار همگرایی الگوریتم نهنگ برای یافتن بهینه توان راکتیو با حداقل تلفات بصورت زیر است

و پروفیل ولتاژ اولیه و بهینه بصورت زیر میگردد

 و نتایج عددی بهینه سازی برای شبکه 30 باسه فوق الذکر

بترتیب ولتاژ ژنراتور -توان شنت- تپ خطوط جریمه تابع هدف- تلفات قبل -تلفات بعد بهینه سازی ( اکتیو و راکتیو ) در پنچره فرمان متلب 2017 نمایش داده شده است.

 

برای دریافت شبیه سازی این پروژه برق قدرت انجام شده با شماره 09039549884 تماس بگیرید