انتقال تصاویر در پردازش تصویر

انتقال تصاویر در پردازش تصویر
5 (100%) 1 vote

انتقال تصاویر(تبدیلات تصاویر) در پردازش تصویر

انتقال تصاویر(تبدیلات تصاویر) در پردازش تصویر عملیات پردازش تصاویر را که جهت enhancement تصویر و تشخیص لبه بکار می‌روند بیان می‌کنیم. بطور کلی می‌توان گفت که تبدیلات تصویر از دو کلاس کلی تشکیل شده‌اند.

1- عمومی  2- محلی

در هر دو مورد شدت در هر نقطه تصویر خروجی، تابعی از مقدار شدت در یک سری از نقاط تصویر ورودی است. در نوع عمومی این مقدار تابعی از کل نقاط موجود در تصویر اصلی است، در حالیکه در نوع محلی این مقدار تنها تابعی از بعضی نقاط که در همسایگی یکدیگر بوده و با یکدیگر شباهت دارند.

یکی از شناخته شده ترین تبدیلات عمومی،‌ تبدیل فوریه اس. در مبحث پردازش سیگنال،‌ تبدیل فوریه سیگنال را از یک فضا به فضای دیگر منتقل می‌کند، از زمان به فرکانس، در پردازش تصویر…

انتقال تصاویر در پردازش تصویر در سه محیط سیاه و سفید و رنگی و خاکستری انجام میشود و نرم افزار متلب یکی از مهم ترین نرم افزارها در پردازش تصویر می باشد