دخیره سازی تصاویر در پردازش تصویر

دخیره سازی تصاویر در پردازش تصویر
5 (100%) 1 vote

دخیره سازی تصاویر در پردازش تصویر

پردازش تصویر

مبحث مهم دیگر در پردازش تصویر ذخیره سازی تصاویر می باشد

با وجود اینکه ذخیره‌سازی تصاویر مبحث پردازش تصویر نمی‌باشد ولی این مسئله بطور افزاینده‌ای مهم می‌باشد بخصص در بخشهای رادیولوژی. از آنجا که دستگاههای پیشرفته رادیولوژی تصاویر را به صورت دیجیتال در اختیار ما می‌گذراند، بنابراین به نظر می‌رسد که زمان رادیولوژی فوتوگرافی به پایان رسیده است. این امر موجب نیاز به ذخیره‌سازی حجم‌های بزرگی از تصاویر دیجیتال می‌شود. و این کار تلنگری برای توسعه PACS شده.

نه تنها تعداد زیادی از تصاویر باید بتوانند ذخیزه شوند، بلکه باید قابلیت بازیابی به آسانی و سرعت را داشته باشند. این مسئله اشاره می‌کند که بایگانی تصاویر باعث استفاده از تکنیکهای پیشرفته فشرده سازی تصاویر که بعدها بحث خواهد شد می‌گردد.