پیش بینی میزان بارش باران با شبکه عصبی و سیستم فازی

امتیاز دهی به نوشته ها

پیش بینی میزان بارش باران با شبکه عصبی و سیستم فازی 

عنوان پروژه : پیاده سازی پیش بینی میزان بارش باران با شبکه عصبی و سیستم فازی

نرم افزار مورد استفاده : متلب 

رشته تخصصی : مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 

فرمت : m فایل 

فایل راهنما دارد 

نوع پروژه : پروژه آماده متلب 

پس از خرید بلافاصله فایل های پروژه پیش بینی میزان بارش باران با شبکه عصبی و سیستم فازی به ایمیل شما ارسال خواهد شد 

پروژه به صورت 100 درصد در محیط متلب تست شده است 

  • داده های دما، بارش و رواناب متوسط ماهیانه یک حوضه آبریز برای 18 سال در فایل Excel با نام Data و در صفحات جداگانه ثبت شده است. با استفاده از داده‌های 14 سال اول یک شبکه عصبی (ANN) و سیستم استنباط فازی (ANFIS) و K همسایه نزدیک (KNN) برای پیش بینی رواناب بر اساس دما و بارش آموزش داده و با استفاده از آن مقادیر رواناب 4 سال آخر را برآورد کرده و با مقادیر مشاهداتی مقایسه کنید.
  • تاثیر اینکه برای پیش بینی رواناب هر ماه از داده‌های ثبت شده در سالهای گذشته در همان ماه استفاده شود و یا اینکه کل داده‌ها بصورت یکجا در نظر گرفته شود را بررسی کنید. (مثلاً پیش بینی رواناب مهر فقط با استفاده از داده های ثبت شده در مهر سالهای قبل و یا با استفاده از کلیه داده‌های ثبت شده بدون توجه به ماه)
  • تأثیر اینکه در پیش بینی رواناب هر ماه، داده های دما و بارش تا 1 ماه و 2 ماه قبل در خروجی نظرگرفته شود را بررسی میشود
  • خطای مدلهای طراحی شده را در شرایط افزایش یا کاهش پارامترهای مؤثر بر آنها نظیر تعداد نرونها، قواعد و همسایه‌ها و … بررسی و تحلیل میشود 

نتایج خروجی برنامه در محیط متلب 

برای دریافت این پروژه آماده شبیه سازی شده با شماره 09039549884 تماس بگیرید