روش مینیمم مربعات در المان محدود

روش مینیمم مربعات در المان محدود
امتیاز دهی به نوشته ها

روش مینیمم مربعات در المان محدود 

در ادامه آموزش های گروه متلب پروژه قصد داریم شما را با روش مینیمم مربعات در المان محدود آشنا کنیم 

المان محدود در یک تعریف کلی میتوان گفت تقسیم قطعه به قطعات کوچکتر می باشد که این برای حل سریعتر و بهتر مساله می باشد روش های مختلفی در تحلیل و حل مسائل المان محدود وجود دارد که ما در آموزش های متلب پروژه به آن اشاره میکنیم