شبیه سازی ماشین القایی مجهز به توربین بادی برای پمپاژ آب

شبیه سازی ماشین القایی مجهز به توربین بادی برای پمپاژ آب
امتیاز دهی به نوشته ها

شبیه سازی ماشین القایی مجهز به توربین بادی برای پمپاژ آب  

عنوان مقاله 

این مقاله به برسی ماشین القایی مجهز به توربین بادی برای پمپاژ اب در رتفاعات پرداخته و یک شبکه ساده را شامل ژنراتور القایی و موتورالقایی درنظر گرفته و سپس افت ولتاژ را درشبکه بدلیل گشتاور متغیر ناشی از توان اب در ارتفاعات با کنترل کننده svc جبران کرده است

و نمودار ولتاژ و جریان بصورت زیر است

و نمودار ولتاژ و ظرفیت توان راکتیو و سرعت ماشین و کلیه پارامترها در شبیه سازی قابل رویت است.

برای دریافت شبیه سازی آماده رشته مهندسی برق قدرت با شماره 09039549884 تماس بگیرید