شبیه سازی سیستم IEEE با 10 ژنراتور و 39 باسه

امتیاز دهی به نوشته ها

شبیه سازی سیستم IEEE با 10 ژنراتور و 39 باسه

 شبکه 39 باسه IEEE جز مهمترین شبکه های استاندارد است. این شبکه قسمتی از سیستم فوق توزیع شهر نیویورک آمریکاست. این شبکه از چنان استانداردی برخوردار است که اکثر دانشجویان برق قدرت برای کارهای تحقیقاتی خود از این شبکه استفاده می کنند. 

در این پروژه سیستم IEEE با 10 ژنراتور که توسط سیستم 39 باشه پشتیبانی میشود شبیه سازی شده است 

شماتیک پروژه در محیط سیمولینک نرم افزار متلب طراحی شده که در شکل زیر مشاهده می فرمایید 

تمامی کدهای برنامه در محیط نرم افزار متلب نسخه 2017 تست و شبیه سازی شده است 

این پروژه در گروه متلب پروژه و کارگروه تخصصی رشته مهندسی برق قدرت شبیه سازی و از سری پروژه های آماده برق قدرت شده است 

 

دانلود شبیه سازی سیستم IEEE با 10 ژنراتور و 39 باسه

رمز فایل : matlabprozhe.com

در صورت عدم دانلود فایل با شماره 09039549884 تماس بگیرید