شبیه سازی سیستم VSC HVDC به همراه ژنراتور سنکرون و توربین در متلب

امتیاز دهی به نوشته ها

شبیه سازی سیستم VSC HVDC به همراه ژنراتور سنکرون و توربین در متلب

از سری پروژه های آماده برق قدرت شبیه سازی شده در گروه متلب پروژه می باشد 

پروژه در محیط سیمولینک نرم افزار متلب به صورت کامل تست شده است 

شبیه سازی یک سیستم VSC HVDC به همراه ژنراتور سنکرون قدرت را می توانید در فایل زیر مشاهده کنید. دقت شود که برای دستیابی به پاسخ های بهتر می توانید ضرایب کنترل کننده ها را بصورت آزمون و خطا تنظیم کرده و علاوه بر این برای بهبود شکل موج های ولتاژ، ضرایب فیلتر های قرار داده شده را (بازهم از طریق آزمون و خطا) تنظیم کنید.  این شبیه سازی با اهداف مطالعات دینامیکی انجام شده است.

 

دانلود شبیه سازی سیستم VSC HVDC به همراه ژنراتور سنکرون و توربین در متلب

رمز فایل : matlabprozhe.com

در صورت عدم دانلود فایل با شماره 09039549884 تماس بگیرید