شبیه سازی کنترل فرکانس بار قدرت و بکارگیری کنترل کننده های مختلف

امتیاز دهی به نوشته ها

شبیه سازی کنترل فرکانس بار قدرت و بکارگیری کنترل کننده های مختلف

از سری پروژه های آماده متلب شبیه سازی توسط اساتید گروه متلب پروژه می باشد

هدف اصلی از کنترل سیستم قدرت این است که از تولید توان الکتریکی و یک سیستم به هم پیوسته به صورتی که تا حد امکان قابل اعتماد و اقتصادی باشد و در عین حال ولتاژها و فرکانس را درداخل محدوده معین شده آن قرار بگیرد.

همانطور که میدانیم قدرت اکتیو هنگام نیاز باید تولید شود و چون مصرف بارها در ساعات مختلف شبانه‌روز تغییر می‌نماید، لذا قدرت تولیدی ژنراتورها نیز باید کنترل گردد. قدرت خروجی یک ژنراتور با تغییر دادن قدرت مکانیکی ورودی آن کنترل می‌شود. برای این کار با باز کردن یا بستن شیر بخار و یا دریچه آب، جریان بخار یا آب روی توربین تنظیم شده و باعث کنترل قدرت مکانیکی و در نتیجه قدرت اکتیو خروجی ژنراتور می‌گردد این شبیه سازی شبیه سازی کنترل فرکانس بار قدرت و بکارگیری کنترل کننده های مختلف توسط اساتید برق قدرت گروه متلب پروژه آماده شده است که برای دانلود رایگان در اختیار شما قرار گرفته است . 

شبیه سازی شده در نرم افزار متلب 

نسخه متلب 2017

رشته مهندسی برق 

گرایش مهندسی برق قدرت 

گزارش فارسی ندارد 

 

دانلود شبیه سازی شبیه سازی کنترل فرکانس بار قدرت و بکارگیری کنترل کننده های مختلف

در صورت عدم دانلود فایل با شماره 09039549884 تماس بگیرید 

رمز فایل : matlabprozhe.com