شبیه سازی و طراحی فیلتر باتروث با نرم افزار متلب MATLAB

شبیه سازی و طراحی فیلتر باتروث با نرم افزار متلب MATLAB
امتیاز دهی به نوشته ها

شبیه سازی  طراحی فیلتر باتروث با نرم افزار متلب 

فیلتر باترورث پرکاربردترین فیلتر آنالوگ است. نتیجه ی اعمال فیلتر پایین گذر Butterworth بر سیگنال نویزی را در تصویر مشاهده می کنید. توضیح کامل این مثال در ویدئوی فوق  آمده است.

فیلتر باترورث از جمله فیلترهایی می باشد که در باند عبور بسیار هموار و آهنگ افت آن ۲۰db/dec- به ازای هر قطب است. البته پاسخ فاز خطی نیست. بنابراین تغییر فاز سیگنال‌هایی که از این فیلتر می گذرند تغییری غیر‌خطی با فرکانس دارد. بنابراین اگر پالسی به فیبلتر با ترورث اعمال شود ، در خروجی فراجهش ایجاد می‌شود، زیرا مولفه های لبه های بالا رونده و پایین رونده پالس با تاخیرهای متفاوتی به خروجی می رسند و معمولاً از فیلترهای با پاسخ با ترورث در مواردی استفاده می‌شود که بخواهیم تمام فرکانسهای داخل عبور با بهره یکسانی به خروجی برسند .

 

شبیه سازی شده در نرم افزار متلب 

نسخه متلب 2017

رشته مهندسی برق مخابرات

گرایش مهندسی برق مخابرات

گزارش فارسی ندارد

 

دانلود شبیه سازی و طراحی فیلتر باتروث با نرم افزار متلب MATLAB

برای دانلود فایل با شماره 09039549884 تماس بگیرید 

رمز فایل  : matlabprozhe.com