افزودن متن به نمودار با دستور text

افزودن متن به نمودار با دستور text
امتیاز دهی به نوشته ها

افزودن متن به یک قسمت خاص از نمودار با استفاده از دستور text به همراه حالتهای خاص استفاده از آن


 

از سری آموزش های انجام شده توسط اساتید گروه متلب پروژه می باشد در این آموزش نحوه قرار دادن یک متن روی قسمت خاص از نمودار در نرم افزار متلب آموزش داده شده است که این قرار دادن با استفاده از دستور text انجام میشود و حالت های مختلفی برای آن در نظر گرفته میشود

شکل زیر محیط خروجی از این آموزش می باشد این آموزش کاربرد فراوانی در انجام پروژه متلب دارد 

 

دانلود افزودن متن به یک قسمت خاص از نمودار با استفاده از دستور text

دانلود فایل آموزش تصویری

رمز فایل : matlabprozhe.com