شبیه سازی مدل سازی ظرفیت باربری بیرونی شمع در خاک های منسجم

امتیاز دهی به نوشته ها

شبیه سازی مدل سازی ظرفیت باربری بیرونی شمع در خاک های منسجم

عنوان مقاله:

Lateral load bearing capacity modelling of piles in cohesive soils in
undrained conditions: An intelligent evolutionary approach

رشته مهندسی عمران 

شبیه سازی با نرم افزار متلب 

گزارش فارسی دارد 

شبیه سازی در محیط نرم افزار متلب 

عکس خروجی های برنامه 

پروژه شبیه سازی مدل سازی ظرفیت باربری بیرونی شمع در خاک های منسجم توسط اساتید گروه متلب پروژه آماده شده است و به تعداد محدودی به فروش میرسد پس از خرید فایل های پروژه برای شما ارسال خواهد شد 

در صورتی که این پروژه مطابق با خواسته شما نمی باشد با کلیک بر روی عنوان زیر پروژه خود را سفارش دهید 

انجام پروژه متلب