کنترل گشتاور-سرعت در یک موتور DC و شبیه سازی آن در محیط SIMULINK

کنترل گشتاور-سرعت در یک موتور DC و شبیه سازی آن در محیط SIMULINK 

در این پروژه گشتاور سرعت در یک موتور dc در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی شده است 

رشته مهندسی برق قدرت

شبیه سازی با نرم افزار متلب 

گزارش فارسی دارد 

شبیه سازی در محیط نرم افزار متلب 

عکس خروجی برنامه در محیط سیمولینک متلب 

دانلود کنترل گشتاور-سرعت در یک موتور DC و شبیه سازی آن در محیط SIMULINK 

برای دانلود فایل با شماره 09039549884 تماس بگیرید 

رمز فایل  : matlabprozhe.com