سیستم داوری موسسه متلب پروژه

 

ضروریت : کاربران محترم و مشتریان استفاده کننده از خدمات موسسه متلب پروژه هر دو طرف مشتری و مجری انجام کار باید تابع داوری باشند.

سیستم داوری موسسه متلب پروژه

متلب پروژه با رویکرد عدالت محور در طی سالیان گذشته در انجام سفارشات ارسالی همواره تلاش کرده است تا رضایت مشتریان خود را جلب نماید با این حال مجریان و اساتید ما که تجربه همکاری چندین ساله با ما دارند نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند بر همین اساس سیستم داوری سایت راه اندازی شده است که پاسخ گوی مشکلات شما باشد.

متلب پروژه به عنوان رابط بین خریدار (کارفرما) و مجری فعالیت می‌کند در صورت پیش آمدن هرگونه بحث و اختلاف میان طرفین که قادر به حل آن نباشند می‌توانند از تیم داوری متلب پروژه کمک بگیرند. تیم داوری با بررسی متن درخواست ( حکم قرارداد را دارد)، توافقات انجام شده در بخش مبادله و همچنین در صورتی که پروژه ارسال شده باشد با بررسی آن و نهایتا مکالمه با طرفین در بخش گفتگو که میتواند از طریق واتس آپ یا تلگرام باشد رای را صادر خواهد کرد

در برخی از سفارشات ممکن است بعد از ارسال پروژه نتایج مورد تایید مشتری نباشد و مجری انجام کار نیز اصرار بر درست بودن پروژه مطابق با خواسته اولیه مشتری را نماید در این شرایط پروژه به داوری سایت ارجاع داده خواهد شد و موسسه متلب پروژه نظر کارشناسی چند تن از اساتید خود را جویا خواهد شد تا درستی یا نادرستی انجام کار به اثبات برسد مدت زمان داوری ممکن است طول بکشد مشتری و مجری متعهد میشوند که بعد از صدور رای تابع رای داوری باشند و هر دو آن را بپذیرند نظر داوری فصل الخطاب می باشد و باید به آن تمکین کرد.