دانلود پروژه خوشه بندی بر روی داده های محلی

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 950,000ریال است.