شبیه سازی اینورتر دو سطحی برای اتصال به شبکه AC به منظور بهبود عملکرد سیستم و کاهش هارمونیک

1,000,000ریال