شبیه سازی اینورتر دو سطحی برای اتصال به شبکه AC به منظور بهبود عملکرد سیستم و کاهش هارمونیک

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.