شبیه سازی تلفیق یادگیری ماشین با مدل های کانتور فعال مبتنی بر منطقه در تقسیم تصاویر پزشکی

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.