شبیه سازی روش v/f بصورت حلقه بسته روی یک موتور القایی تکفاز و سه فاز در متلب

1,500,000ریال