شبیه سازی شبکه ۱۴ باس محاسبات خطای f1 و f2 با تغییر آرایش ترانسفورماتوری که pv رو به شبکه

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.