شبیه سازی پست برق در نرم افزار etap

قیمت اصلی 1,800,000ریال بود.قیمت فعلی 1,500,000ریال است.