طرح چراغ راهنمایی رانندگی با منطق فازی در متلب

قیمت اصلی 800,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.