فروش پروژه بهینه سازی زمان بندی تولید دسته ای در محیط تولید کارگاه باز با در نظر گرفتن زمان های راه اندازی و تولید فازی

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000ریال است.