فروش پروژه تشخیص نویز ضربه ای و فیلتر کردن آن در تصاویر با استفاده از آستانه و فیلتر میانه تطبیقی

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000ریال است.