فروش پروژه روش نهان نگاری در بیت های کم ارزش تصویر و روش نهان نگاری در بین پیکسل های تصویر

قیمت اصلی 700,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.