پروژه مطالعه مقایسه ای اثر لیرز کم توان ،طب سوزنی و چسب بخیه مایع در روند التیام با spss

900,000ریال