پروژه اضافه کردن شیف فرکانسی و نویز با دیپ لرنینگ در متلب

800,000ریال