پروژه بازسازی توموگرافی رایانه ای با اشعه ایکس در متلب

قیمت اصلی 3,500,000ریال بود.قیمت فعلی 3,300,000ریال است.