پروژه بهینه کردن شکنندگی مالی با شبکه عصبی

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 700,000ریال است.