پروژه تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی و بهینه سازی سیکل های برق با EES

قیمت اصلی 4,500,000ریال بود.قیمت فعلی 4,000,000ریال است.