پروژه تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص Ash در spss

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.