پروژه تحلیل و شبیه سازی جریان سیال در زانویی در فلوئنت

قیمت اصلی 1,800,000ریال بود.قیمت فعلی 1,500,000ریال است.