پروژه تشخیص بیماری آلزایمر با شبکه عصبی

800,000ریال