پروژه تشخیص بیماری مثل کرونا، آنفولانزا، سرماخوردی و وبا و بر اساس شدت بیماری که در سطح A هس یا B یا C یا D

1,800,000ریال