پروژه تشخیص خطای ناهم محوری استاتیک و دینامیک در موتور سنکرون مغناطیس دائم درایو مستقیم

1,800,000ریال