پروژه تشخیص زنبورها برای خلق با شبکه عصبی

600,000ریال

دسته: