پروژه تشخیص زودهنگام سرطان کولون در تصاویر ctc با استفاده از الگوریتم pso-kmeans و svm​

1,500,000ریال