پروژه تشخیص کرونا از روی تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.